Menu Đóng

Showing 1–16 of 28 results

 •  12,550,000.00  11,000,000.00
  Mã sản phẩm:FTKC35UAVMV

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Việt Nam

 •  15,350,000.00  14,000,000.00
  Mã sản phẩm:FTC50NV1V

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãngThái Lan

 •  216,000,000.00  180,000,000.00
  Mã sản phẩm:FTKC50UVMV

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  25,000,000.00
  Mã sản phẩm:FTKC60UVMV

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  29,750,000.00  28,200,000.00
  Mã sản phẩm:FTKC71UVMV

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  10,650,000.00  8,950,000.00
  Mã sản phẩm:FTKC25UAVMV

  Trạng thái:Còn hàng

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Việt Nam

 •  15,150,000.00  13,000,000.00
  Mã sản phẩm:FTKS35GVMV/RKS35GVMV

  Trạng thái:Còn hàng

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  23,550,000.00  19,950,000.00
  Mã sản phẩm:FTKS50GVMV/RKS50GVMV

  Trạng thái:Còn hàng

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  12,870,000.00  11,000,000.00
  Mã sản phẩm:FTKS25GVMV/RKS25GVMV

  Trạng thái:Còn hàng

  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng, máy nén 4 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  10,290,000.00  9,250,000.00
  Mã sản phẩm:FTF35UV1V

  Trạng thái:Còn hàng

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  20,600,000.00  17,300,000.00
  Mã sản phẩm:FTKQ50SAVMV

  Trạng thái:Còn hàng

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Việt Nam/Thái Lan

 •  15,610,000.00  12,800,000.00
  Mã sản phẩm:FTHF35RAVMV

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Việt Nam

 •  23,700,000.00  19,700,000.00
  Mã sản phẩm:FTHF50RVMV

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  27,450,000.00
  Mã sản phẩm:FTHF60RVMV

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  30,650,000.00
  Mã sản phẩm:FTHF71RVMV

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  12,800,000.00  10,500,000.00
  Mã sản phẩm:FTHF25RAVMV

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Việt Nam