Menu Đóng

Showing all 8 results

 •  9,750,000.00  9,000,000.00
  Mã sản phẩm:MS-HP35VF

  Bảo hành:Chính hãng 2 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  15,000,000.00  13,550,000.00
  Mã sản phẩm:MS-HP50VF

  Bảo hành:Chính hãng 2 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  20,450,000.00  18,900,000.00
  Mã sản phẩm:MS-HP60VF

  Bảo hành:Chính hãng 2 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  7,750,000.00  7,000,000.00
  Mã sản phẩm:MS-HP25VF

  Bảo hành:Chính hãng 2 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  11,500,000.00  10,400,000.00
  Mã sản phẩm:MSY-JP35VF

  Bảo hành:Chính hãng 2 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  19,000,000.00  17,500,000.00
  Mã sản phẩm:MSY-JP50VF

  Bảo hành:Chính hãng 2 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  26,250,000.00  23,700,000.00
  Mã sản phẩm:MSY-JP60VF

  Bảo hành:Chính hãng 2 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  9,600,000.00  8,500,000.00
  Mã sản phẩm:MSY-JP25VF

  Bảo hành:Chính hãng 2 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan