Menu Đóng

Showing all 12 results

 •  6,800,000.00  6,300,000.00
  Mã sản phẩm:NS-A12TL

  Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

  Xuất xứ:Chính hãng Indonesia

 •  6,050,000.00  5,650,000.00
  Mã sản phẩm:NS-C12TL

  Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

  Xuất xứ:Chính hãng Indonesia

 •  5,650,000.00
  Mã sản phẩm:NS-C12R1M05

  Bảo hành:Máy 2 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  10,100,000.00  9,200,000.00
  Mã sản phẩm:NS-A18TL

  Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

  Xuất xứ:Chính hãng Indonesia

 •  9,200,000.00  8,600,000.00
  Mã sản phẩm:NS-C18TL

  Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

  Xuất xứ:Chính hãng Indonesia

 •  8,600,000.00
  Mã sản phẩm:NS-C18R1M05

  Bảo hành:Máy 2 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  13,400,000.00  12,600,000.00
  Mã sản phẩm:NS-A24TL

  Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

  Xuất xứ:Chính hãng Indonesia

 •  12,600,000.00  11,800,000.00
  Mã sản phẩm:NS-C24TL

  Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

  Xuất xứ:Chính hãng Indonesia

 •  11,750,000.00
  Mã sản phẩm:NS-C24R1M05

  Bảo hành:Máy 2 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  5,300,000.00  4,900,000.00
  Mã sản phẩm:NS-A09TL

  Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

  Xuất xứ:Chính hãng Indonesia

   

 •  4,650,000.00  4,350,000.00
  Mã sản phẩm:NS-C09TL

  Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

  Xuất xứ:Chính hãng Indonesia

 •  4,350,000.00
  Mã sản phẩm:NS-C09R1M05

  Bảo hành:Máy 2 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia