Menu Đóng

Showing all 13 results

 •  24,000,000.00  20,000,000.00
  Mã sản phẩm:FTC60NV1V

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Thái Lan

 •  9,750,000.00  9,150,000.00
  Mã sản phẩm:N12WKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  16,550,000.00  13,390,000.00
  Mã sản phẩm:N18VKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  8,000,000.00  7,290,000.00
  Mã sản phẩm:N9WKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  12,250,000.00  11,450,000.00
  Mã sản phẩm:U12VKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  19,950,000.00  17,750,000.00
  Mã sản phẩm:U18VKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  24,950,000.00  24,300,000.00
  Mã sản phẩm:U24VKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  22,050,000.00  19,900,000.00
  Mã sản phẩm:N24VKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  12,050,000.00  9,450,000.00
  Mã sản phẩm:U9VKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  11,050,000.00  10,650,000.00
  Mã sản phẩm:XPU12WKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  17,500,000.00  16,950,000.00
  Mã sản phẩm:XPU18WKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  24,950,000.00  23,600,000.00
  Mã sản phẩm:XPU24WKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia

 •  9,150,000.00  8,750,000.00
  Mã sản phẩm:XPU9WKH-8

  Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm

  Xuất xứ:Chính hãng Malaysia